Kontakt

Akuta praktiska problem måndag-fredag 07:00-16:00:


Fastighetsskötare Jan Andersson, tel 0707-316210Akuta problem övrig tid:


Örestads Industribevakning, tel 040-931270Frågor till styrelsen:


BRF Hollywoods emailadressBrådskande kontakt med styrelsen:

Försäljning av lägenheter

Charlotte Weibull (ordförande), tel 0733-209684


Sophantering

Mia Erlandsson, tel 0721-733154


Nycklar, brandskydd och hemsida

David Arnesson, tel 0703-123096


Trädgård och tvättstuga

Gunilla Hermodsson, tel 0764-234701


Lokalansvarig

Maria Montelius, tel 0723-541020