Årliga evenemang

Årsstämma

Under april eller maj hålls årsstämman där styrelsen och Riksbyggen presenterar årsberättelsen för det gångna året. Styrelsen presenterar vad som gjorts under året samt går igenom föreningens ekonomi. Frågor som kräver medlemmarnas medverkan tas upp på mötet. Styrelsens sammansättning för det kommande året bestäms.


Gårdsfest

Någon gång under sommaren hålls en gårdsfest som styrelsen anordnar.


Loppis

Under sensommaren hålls Hantverkaregatans årliga loppis. Gårdarna på gatan är öppna för visning och loppis.